Introductie

Welkom bij de interactieve database van het Geldmuseum.
In deze database zijn twee grote bestanden ontsloten:
 
* de muntvondstendatabase NUMIS groeit continu en is gevuld met beschrijvingen van in Nederland gevonden munten, penningen en andere numismatische voorwerpen. U kunt hier ook vondsten melden.
 
* het collectiebestand van het Geldmuseum wordt stap voor stap aan de internetdatabase teogevoegd. De beschrijvingen ervan zijn nog niet altijd optimaal, hier wordt in het museum en door vrijwilligers aan gewerkt.
 
 
Bij de voorwerpen wordt met een stoplicht de status van de invulling getoond. Rood is nog niet gecontroleerd, groen is afdoende beschreven en bij oranje is alleen nog validatie nodig. Zoeken kan zowel in de afzonderlijke bestanden als in beide tegelijk.
 
Een groep vrijwilligers speurt naar nieuwe vondsten en werkt aan de verdere ontsluiting van beide databases. Hebt u interessse of vragen over vrijwilligerswerk? Het oude e-mailadres van NUMIS bij het Geldmuseum is uit de lucht, een nieuw adres wordt hier binnenkort toegevoegd.
 
Meer informatie:
NUMIS: Registratie van een vergankelijk verleden.pdf 
Coin finds - priorities in registration and historical analysis.pdf
 
--NIEUWS--
* Het nieuwe e-mailadres voor NUMIS is: numis@dnb.nl. Het oude adres bij het Geldmuseum is uit de lucht.
 
* Het Geldmuseum houdt op te bestaan. NUMIS wordt - samen het de collectie van het Geldmuseum - overgenomen door De Nederlandsche Bank. Door deze ontwikkelingen kunnen er op het moment geen vrijwilligers worden begeleid. Nadere informatie volgt binnenkort.
 
* Op 1 oktober is in het Geldmuseum een symposium gehouden over NUMIS. Binnenkort verschijnt hiervan een verslag.
 
* Op dit moment worden door een programmafout voorwerpen uit het collectiebestand ook in NUMIS getoond. Deze zijn herkenbaar aan het ontbreken van een NUMIS-nummer.